Halo Radio o sytuacji w PAŻP
Kajetan Hajkowicz
18 maja 2020
Zachęcamy Was do posłuchania audycji związkowej z 13 maja 2020 roku prowadzonej przez Piotra Szumlewicza.

O bieżącej sytuacji w PAŻP, a także proponowanym zakazie strajku dla kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej i personelu technicznego opowiadał nasz kolega, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Agencji Ruchu Lotniczego – Andrzej Talewicz (rozmowa zaczyna się w dwudziestej minucie).