Kontrolerzy z regionów domagają się zmian!

OZZSRL z niepokojem obserwuje toczący się konflikt w PAŻP i domaga się działań jawnych, transparentnych, z poszanowaniem praw wszystkich pracowników i organizacji związkowych działających w Agencji.

czytaj dalej
Misja
Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Służb Ruchu Lotniczego zrzeszamy większość Kontrolerów Ruchu Lotniczego w kraju (kontrolerów lotniska z większości lotnisk kontrolowanych w Polsce [14 z 15] oraz kontrolerów zbliżania z większości rejonów kontrolowanych lotniska w Polsce [3 z 4]), Informatorów Służby Informacji Powietrznej oraz Asystentów kontrolerów i informatorów.

 

Naszą misją jest ochrona praw i interesów pracowników służb ruchu lotniczego, a w szczególności:

  • Optymalizacja warunków pracy Kontrolerów Ruchu Lotniczego, Informatorów Służby Informacji Powietrznej i Asystentów w celu zapewnienia bezpiecznego i płynnego przepływu ruchu lotniczego.
  • Działania na rzecz równego traktowania pracowników.
  • Wsparcie członków w sporach z organami wymiaru sprawiedliwości w ramach wykonywania powierzonej służby.

Nasze wartości to:

  • Transparentność – informujemy naszych członków o naszych działaniach, działamy w sposób przejrzysty.
  • Współpraca – szukamy pól współpracy z innymi związkami, aby zwiększyć szanse na przekonanie pracodawcy do naszych racji.
  • Efektywność – angażujemy naszych członków i dzielimy się pracą, aby korzystać z mądrości zbiorowej oraz szybciej i trafniej podejmować decyzje.
  • Odpowiedzialność – działamy w poczuciu odpowiedzialności za naszych członków, osoby najmniej zarabiające i o najmniejszej sile przebicia, naszą firmę.
Zarząd

Jan Bałuka – Przewodniczący
Paulina Kotlarek – Wiceprzewodnicząca
Marek Filcek – Wiceprzewodniczący
Przemysław Karaś – Skarbnik
Michał Leowski – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

Konrad Radziejewski
Grzegorz Drozdowski
Tomasz Banasik

Zaloguj się

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO

UL. WIEŻOWA 8 LOK. B.205
02-147 WARSZAWA

NUMER KRS 0000466992
NIP 5130236206
REGON 122959171