List otwarty Przewodniczącego ATCEUC do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Konrad Radziejewski
20 maja 2020
ATCEUC zajęło stanowisko względem planów wprowadzenia zakazu strajku dla ATCO, FISO i służb technicznych

Przekazujemy list Przewodniczącego ATCEUC Volkera Dicka do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 18 maja 2020, wyrażającego zdecydowany sprzeciw wobec planów wprowadzenia zakazu strajku Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ATCO), Informatorów FIS (FISO) oraz służb technicznych (ATSEP). Jest to jeden z punktów projektu nowelizacji Ustawy o PAŻP oraz Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Przewodniczący ATCEUC w swoim liście nie tylko przypomina, że podstawowe prawo do zawiązywania i zrzeszania się w związkach zawodowych musi być respektowane, ale wskazuje również, że wszelkie próby pozbawienia sektora lotniczego prawa do strajku spotkają się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na konsekwencje wprowadzenia takiego prawa w sferze bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

ATCEUC (Europejski Związek Kontrolerów Ruchu Lotniczego) składa się z 34 związków zawodowych reprezentujących ponad 14000 kontrolerów ruchu lotniczego oraz personelu ATSEP w całej Europie. ATCEUC jest uznanym partnerem społecznym w zarządzaniu ruchem lotniczym (ATM) na poziomie Unii Europejskiej.

Przeczytaj List otwarty Przewodniczącego ATCEUC Volkera Dick do Prezydenta RP Andrzeja Dudy