Wrze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi o miliony złotych. Dlaczego zarząd nie chce zrezygnować z nagród?
Konrad Radziejewski
8 czerwca 2020
Dziennik Zachodni pisze o sporze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - artykuł z 4 czerwca 2020.

Poniżej artykuł Aleksandra Króla w Dzienniku Zachodnim z 4 czerwca 2020 opisujący konflikt w PAŻP dotyczący rozwiązań ratunkowych dla Agencji w związku z ograniczeniem ruchu lotniczego ze względu na zagrożenie COVID-19.


Aleksander Król

Wrze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli podległemu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju organowi, który zarządza ruchem lotniczym w Polsce. W PAŻP trwa konflikt pracodawcy ze wszystkimi związkami zawodowymi, a dotyczy rozwiązań ratunkowych dla Agencji. Związkowcy twierdzą, że ich propozycje pozwoliłyby zaoszczędzić Agencji już teraz ok. 11 mln zł każdego miesiąca, jednak nie przystał na nie prezes PAŻP, przez co Agencja traci miliony złotych. Pracodawca opublikował zarządzenie obniżające kwotę bazową dla wszystkich pracowników o 24 proc., które ma zacząć działać dopiero od 2021, więc zdaniem związków nie ma znaczenia dla obecnej sytuacji PAŻP, nie ratuje płynności firmy. Załoga nie rozumie też dlaczego pracodawca nie chce zrezygnować z wypłaty nagród uznaniowych i premii, które w planie na 2020 rok wynoszą 35 mln zł, pomimo że – jak uważają związki – powinny to być pierwsze podjęte kroki w sytuacji kryzysowej.


Cały artykuł dostępny na portalu Dziennika Zachodniego