Przypomnienie wystąpień OZZSRL dot. Single Person Operations (SPO)
Konrad Radziejewski
16 lutego 2021
W związku z posiedzeniem Komisji Infrastruktury (16.II.2021) dot. SPO w PAŻP przypominamy wcześniejsze stanowiska OZZSRL i innych związków w tym temacie.

W związku z posiedzeniem Komisji Infrastruktury (16.II.2021)  na której poruszane były sprawy SPO przypominamy treść listu otwartego, który 18 maja 2020 wystosowaliśmy wraz z innymi związkami działającymi w PAŻP, odpowiedź Związków Zawodowych PAŻP na stanowisko Agencji w sprawie Single Person Operations – na portalu dlapilota.pl oraz oświadczenie dotyczące incydentu z dnia 2 lipca 2020 na lotnisku w Zielonej Górze. 

Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Eurocontrol oraz wszelkimi standardami przyjętymi w europejskiej przestrzeni powietrznej SPO, czyli Single Person Operations musi być rozwiązaniem stosowanym jedynie doraźnie. Kontrola ruchu lotniczego – jak większość zawodów obarczonych bardzo dużą odpowiedzialnością – to praca w zespole, w którym kontroler musi mieć możliwość skupienia się tylko na tym, co najważniejsze. Praca w pojedynkę stanowi znaczący element ryzyka, jest czynnikiem stresogennym, zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia przez kontrolera błędu i zwyczajnie może być niebezpieczna. Ma to miejsce szczególnie w dalece niedoskonałych warunkach, w jakich często przychodzi nam pracować, na stanowiskach zaprojektowanych z myślą o pracy wieloosobowej. Wreszcie, praca w systemie SPO wielokrotnie zmniejsza możliwość wychwycenia popełnionego błędu i poprawienia go, co może być niebezpieczne nawet przy małym ruchu i mieć niezwykle tragiczne konsekwencje (vide: katastrofa nad Überlingen).


Przeczytaj List Otwarty ZZ PAŻP z dnia 18.05.2020 dot. SPO – wersja polska, wersja angielska

Przeczytaj Odpowiedź Związków Zawodowych PAŻP na stanowisko Agencji w sprawie Single Person Operations – na portalu dlapilota.pl

Przeczytaj oświadczenie OZZSRL dot. incydentu z EPZG z dnia 2.07.2020