Sprostowanie informacji dotyczących zarobków kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce
Konrad Radziejewski
20 lutego 2021
Sprostowanie nieprecyzyjnych informacji które pojawiły się w sprawozdaniu p. o. Prezesa PAŻP na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury (16.02.2021), a po nim w wielu publikacjach medialnych.

Jako zarząd OZZSRL ubolewamy, że komisja infrastruktury (16.02.2021) została sprowadzona przez p.o. Prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego z tematu bezpieczeństwa do kwestii wynagrodzeń kontrolerów. Ten temat, przedstawiony nierzetelnie i nie pokazujący pensji kontrolerów lotnisk regionalnych, a jedynie zawyżone średnie i ekstremalne przypadki kilku wybranych wynagrodzeń, sprokurował nieprawdziwe informacje ukazujące się w niektórych mediach. 

Nasze sprostowanie kierujemy do mediów oraz opinii publicznej jako głos ponad 300 kontrolerów ruchu lotniczego oraz informatorów służb informacji powietrznej, codziennie zapewniających bezpieczeństwo na kilkunastu lotniskach regionalnych oraz w przestrzeni niekontrolowanej w całej Polsce.

Na wynagrodzenie kontrolera ruchu lotniczego składa się: 

  • wynagrodzenie zasadnicze zależne od wielkości ruchu i stopnia doświadczenia kontrolera
  • dodatek stażowy (od 3% do 20% w zależności od stażu pracy – wzrost 1% rocznie)
  • dodatek operacyjny (20% za utrzymywanie uprawnień do wykonywania zawodu)
  • dodatek za pracę w nocy (+25%) oraz w dni świąteczne (+100%)
  • dodatek za pełnienie dodatkowych funkcji, tj. instruktor szkolący, kierownik, dyrektor, prezes

Na wynagrodzenie informatora FIS składa się: 

  • wynagrodzenie zasadnicze stałe niezależnie od doświadczenia
  • dodatek stażowy (od 3% do 20% w zależności od stażu pracy – wzrost 1% rocznie)
  • dodatek za pracę w nocy (+25%) oraz w dni świąteczne (+100%)
  • dodatek za pełnienie dodatkowych funkcji, tj. instruktor szkolący, kierownik, dyrektor

Po zsumowaniu tych wszystkich składników, wynagrodzenia naszych członków wyniosły często nawet 6000zł NETTO i rzadko przekraczają 10.000zł. Na dowód przedstawiamy kilka przykładowych “pasków” kontrolerów pracujących na regionalnych lotniskach w Polsce. Załączone „paski” obejmują w większości wypłaty z 2020 roku – dodatkowo należy uwzględnić obniżkę o ok. 23,5% wynikającą z obniżenia kwoty bazowej od 1 stycznia 2021 (decyzja p.o. Prezesa PAŻP z maja 2020) oraz w części średnich i dużych ośrodków regionalnych obniżki ok. 10% wynikające z przeszeregowania ze względu na spadek ruchu (prawdopodobnie od 1 czerwca 2021). Wynagrodzenia w 2021 będą zatem odpowiednio niższe względem roku 2020.

Jednocześnie pragniemy sprowadzić tę dyskusję z powrotem na właściwe tory czyli kwestię bezpieczeństwa ruchu lotniczego, które pozostaje zagrożone przez pojedyncze obsady kontrolerów ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo załóg i pasażerów ma dla nas najwyższy priorytet i nie powinno być mierzone wysokością wynagrodzenia kontrolera.


Treść sprostowania + przykładowe paski wynagrodzeń – PDF


Poniżej publikujemy przykładowe „paski” wynagrodzeń przekazane nam przez kontrolerów pracujących w regionalnych ośrodkach PAŻP:

Średnie lotnisko regionalne – kontroler, 2 lata dośw.
Lotnisko Poznań – kontroler, 18 lat dośw.
Lotnisko regionalne – kontroler, 3 lata dośw.
Lotnisko Katowice – kontroler, 3 lata dośw.
Zbliżanie Poznań – kontroler, 11 lat dośw.
Lotnisko Poznań – kontroler, 3 lata dośw.
Lotnisko Modlin
Małe lotnisko regionalne – kontroler, 3 lata dośw.
Duże lotnisko regionalne – kontroler, 12 lat dośw.
Lotnisko Katowice – kontroler, 6 lat dośw.
Małe lotnisko regionalne – kontroler, 2 lata dośw.
Średnie lotnisko regionalne – kontroler instruktor, 12 lat dośw.
Lotnisko Katowice – kontroler, 6 lat dośw.
Lotnisko Katowice – kontroler, 4 lata dośw.
Lotnisko Gdańsk – kontroler, 11 lat dośw.
Lotnisko Gdańsk – kontroler, 3 lata dośw.
Lotnisko Bydgoszcz – kontroler 6 lat dośw.