Wynagrodzenia kontrolerów w Polsce. Kolejne wyciągi
Konrad Radziejewski
24 lutego 2021
Publikujemy kolejne wyciągi z prawdziwymi wynagrodzeniami kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce.

Publikujemy kolejne wyciągi prezentujące, rzeczywiste wynagrodzenia kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce. Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 nasze wynagrodzenia obniżą się o kolejne ok. 23,5% (w wyniku decyzji p.o. Prezesa PAŻP z maja 2020 o obniżenia kwoty bazowej z 8500 zł do 6500zł) oraz prawdopodobnie od 1 czerwca 2021, w części średnich i dużych ośrodków regionalnych o następne ok. 5-10% wynikające ze spadku ruchu lotniczego (wg obowiązującego Regulaminu Wynagradzania).

Wynagrodzenia kontrolerów ruchu lotniczego w ośrodkach regionalnych w 2021 będą zatem niższe nawet o ok 35% względem roku 2020 i daleko im do średniej podawanej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Kontroler z małego regionalnego lotniska zamiast ok. 7000 zł NETTO i kontroler z średniego regionalnego lotniska zamiast 8000 zł NETTO będą zarabiali nawet ok. 5300 zł NETTO. Przy uwzględnieniu szeroko stosowanego przez Pracodawcę przestoju możemy się spodziewać kwot nawet poniżej 5000 zł NETTO.

Z czego zatem wynikają średnie zarobki opublikowane przez PAŻP? Być może zasadnym byłoby opublikowanie tych średnich z podziałem na ośrodki oraz na wzór zachodnich ANSP zarobków p.o. Prezesa oraz kierownictwa firmy.

Duże lotnisko regionalne, kontroler 3 lata doświadczenia
Małe lotnisko regionalne
Małe lotnisko regionalne,
kontroler 2 lata doświadczenia
Duże lotnisko regionalne,
kontroler poniżej 26 lat (zwolniony z podatku)
Lotnisko regionalne, kontroler instruktor z wieloletnim stażem
Lotnisko Modlin, kontroler 3 lata doświadczenia
Lotnisko Wrocław, kontroler 10 lat doświadczenia
Małe lotnisko regionalne, kontroler instruktor 13 lat doświadczenia