Stanowisko OZZSRL dotyczące ostatnich publikacji w mediach
Konrad Radziejewski
6 lutego 2022
Stanowisko OZZSRL odnośnie publikacji w mediach pokazujących kontrolerów ruchu w niekorzystnym świetle, naruszających dobry wizerunek naszego zawodu.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w mediach pojawiły się publikacje dotyczące kontrolerów ruchu lotniczego, nie zawsze prawdziwe, natomiast często zawierające w treściach podobne kłamstwa i manipulacje. 

Duża część z nich dotyczy zarobków, ich wysokości, nowego regulaminu płacowego, ale też poprzez pokazywanie kontrolerów ruchu w niekorzystnym świetle, naruszająca dobry wizerunek naszego zawodu. Od dłuższego czasu apelujemy o konstruktywną dyskusję, w której pod uwagę będą brane racje wszystkich stron, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, kultury i organizacji pracy. Niestety mamy poczucie, że nasze argumenty nie są uwzględniane. 

OZZSRL skupiający głównie pracowników lotnisk regionalnych nie może zgodzić się na takie manipulowanie liczbami, w których nasze pensje pokazywane są nieprawdziwie, w możliwie najwyższym przedziale, który realnie nie jest osiągalny, dodatkowo w wymiarze brutto z premiami których nie otrzymujemy. 

Kontroler ruchu w ośrodkach regionalnych nie zarabia 50 000, czy 45 000 złotych jak mogliśmy przeczytać w mediach, ale znacznie poniżej tego progu. Większość z nas ma pensje w przedziałach od 7 500 do 19 000 złotych brutto, co realnie oznacza zarobki netto o 40% niższe. Dla części z nas zasadnicze pensje zgodnie z nowym regulaminem rzeczywiście zostały podniesione, ale jednocześnie zlikwidowano nam prawie wszystkie dodatki, co z kolei może oznaczać niższą niż poprzednio kwotę do wypłaty. Nie otrzymujemy też premii podawanych w mediach w wysokości od 10 do 30 % pensji. Premie pozostają jedynie opcjami zapisanymi na papierze.

Nie jesteśmy też zadowoleni z nowego regulaminu – jak próbuje się nam wmówić, ale był najlepszym z dostępnych kompromisów i traktujemy go jako tymczasowy. Poszliśmy na daleko idące ustępstwa, ale chcemy rozpocząć rozmowy, w których wypracujemy mechanizm podwyżek, uwzględniania inflacji i innych zapisów regulujących nasz stosunek pracy, a przede wszystkim sprawy bezpieczeństwa.

Nowy regulamin nie był tworzony ze związkami zawodowymi, jak nieustająco powtarza pracodawca, ale jedynie konsultowany, przy czym nie wprowadzono większości uwag wniesionych przez stronę społeczną

Teza, tak często prezentowana w kampanii medialnej PAŻP, przedstawiająca pracowników, którzy przyjęli nowe warunki pracy poprzez przyjęcie porozumień czy nieodrzucenie wypowiedzeń zmieniających jako zadowolonych z nowego RW jest równie fałszywa, jak stwierdzenie, że obywatele RP, w zdecydowanej większości, są zadowoleni z Polskiego Ładu bo przecież nie wyjechali z kraju czy nie przenieśli swoich biznesów za granicę.

Dlatego nie zgadzamy się na takie przedstawianie spraw w mediach, które legitymizuje obecny stan służb ruchu lotniczego w Polsce.