Wsparcie dla Ukrainy!
Konrad Radziejewski
25 lutego 2022
Organizujemy pomoc dla ukraińskich kontrolerów ruchu lotniczego i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Nasi koledzy, ukraińscy kontrolerzy ruchu lotniczego, razem ze swoimi rodzinami znaleźli się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

OZZSRL skontaktował się z ukraińskim związkiem zawodowym. Otrzymaliśmy informację, że niestety kontrolerzy ze względu na pełnioną funkcję nie mogą opuścić kraju, ale część ich rodzin chce się ewakuować z obszaru ogarniętego wojną. 

Jesteśmy w trakcie organizacji pomocy w sprawnym przedostaniu się zainteresowanych osób do punktów pomocy uchodźcom oraz organizacji podróży przez terytorium Polski. 

Osoby, które chciałyby nam w tym pomóc, prosimy o kontakt na nasz adres mailowy ozzsrl@ozzsrl.org