STANOWISKO OZZSRL WOBEC ZMIAN
REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA, PRACY
I ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Tomasz Banasik
29 czerwca 2022
Stanowisko OZZSRL wobec zmian regulaminów wynagradzania, pracy i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Nie możemy zaakceptować przedłożonych przez pracodawcę propozycji zmiany Regulaminu Wynagradzania. Nie może zyskać naszej akceptacji projekt, który nie tylko przywraca, ale wręcz utrwala drastycznie rozwarstwienie wynagrodzeń pracowników operacyjnych – i preferuje w zasadzie wyłącznie pracowników warszawskich organów kontroli ruchu lotniczego.

Nie kwestionując konieczności różnicowania wynagrodzeń pracowników w poszczególnych organach – nie możemy zaakceptować sytuacji, w której wynagrodzenia zasadnicze kontrolerów z najgorzej wynagradzanych organów stanowi jedynie ok. 40% wynagrodzenia zasadniczego kontrolera warszawskiego zbliżania czy obszaru. Różnice te powinny być znacznie mniejsze. Naszym zdaniem w sposób prawidłowy ustalono wynagrodzenia zasadnicze w organie kontroli zbliżania w Krakowie; aby zachować racjonalny poziom zróżnicowania wynagrodzeń poszczególnych pracowników operacyjnych – wynagrodzenia zasadnicze kontrolerów poznańskiego i gdańskiego zbliżania nie mogą być niższe niż 22.000 zł, zaś wynagrodzenia kontrolerów lotniskowych nie mogą być niższe niż 20.000 zł. Istotnie wyższe powinny być także wynagrodzenia zasadnicze informatorów FIS, powinny one wynosić 16.000 zł. Ponadto, w przypadku informatorów FIS usunięte powinny zostać wszystkie rozwiązania różnicujące zasady wynagradzania w stosunku do KRL (brak dodatku licencyjnego, brak ubezpieczenia od utraty możliwości wykonywania pracy na stanowisku informatora czy niższy dodatek za doświadczenie operacyjne).

Projekt zmian Regulaminu Pracy budzi także istotne wątpliwości, przede wszystkim w zakresie równego traktowania pracowników. Trudno nam zaakceptować sytuację, w której informatorów FIS traktuje się odmiennie od kontrolerów ruchu lotniczego, pomimo, że informatorzy FIS są personelem certyfikowanym, bezpośrednio pracującym z ruchem lotniczym. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, by czas pracy kontrolerów ruchu lotniczego był regulowany inaczej, niż czas pracy informatorów FIS – a szereg takich rozwiązań przewiduje wspomniany projekt (odmienne limity nadgodzin, brak wliczania czynności na stanowisku operacyjnym do czasu pracy, etc.).

Jedynym projektem, który zasługuje na pozytywne zaopiniowanie, jest projekt zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uważamy, że projektowane zmiany tego Regulaminu są trafne i powinny zostać niezwłocznie wprowadzone w życie.