Dyskusja o bezpieczeństwie czy zarobkach?
Konrad Radziejewski
12 stycznia 2022
Prostujemy kolejne nieścisłe informacje o zarobkach kontrolerów ruchu lotniczego (wywiad prezesa PAŻP opublikowany przez PAP)

Ze zdumieniem przeczytaliśmy ostatni z wywiadów prezesa PAŻP opublikowany przez PAP, w którym można przeczytać, że „kontrolerom ruchu lotniczego, których PAŻP zatrudnia ok. 600, zaproponowano, w zależności od doświadczenia i uzyskiwanych wyników, od 28 tys. zł, do maksymalnie 45 tys. zł brutto wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie”.

Reprezentujemy jako związek przede wszystkim pracowników kontrolujących ruch lotniczy na lotniskach regionalnych. Od początku pandemii SARS-CoV-2 PAŻP ograniczył obsadę na dyżurach w ramach tzw. SPO (Single Person Operation). Jednocześnie nasze wynagrodzenia w 2021 roku zostały znacząco obniżone o co najmniej ok. 23,5%. W przypadku dużej grupy kontrolerów ruchu lotniczego obniżki te były jeszcze większe.

Wynagrodzenia kontrolerów ruchu lotniczego w ośrodkach regionalnych nie wynoszą ani  45.000 zł, ani nawet 28 000 zł brutto miesięcznie. Kontroler z małego regionalnego lotniska otrzymywał w 2021 roku, zgodnie z regulaminem, zasadnicze wynagrodzenie od 6.500 zł do 8.500 zł, a kontroler ze średniego regionalnego lotniska od 7.250 zł do 10.880 zł. Nawet uwzględniając dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, były to kwoty dalekie od wskazywanych od Prezesa PAŻP, co pokazaliśmy, publikując w ubiegłym roku nasze przykładowe paski płacowe. Pomimo, że pokazaliśmy nasze zarobki jeszcze sprzed obniżek, jakie miały miejsce w 2021 roku – były to kwoty dalekie od wskazywanych przez Prezesa PAŻP.

Sytuacji tej nie zmieni nowy Regulamin Wynagradzania, w którym wynagrodzenie zasadnicze będzie wprawdzie wyższe niż w 2021 roku, ale stanie się to kosztem dotychczasowych dodatków. Wynagrodzenie zasadnicze kontrolerów małych lotnisk regularnych może wynieść od 7.500 do 16.800 zł, w średniej wielkości portach lotniczych będzie to minimalnie więcej, bo od 8.600 do 19.200 zł. Nawet na największych lotniskach regionalnych wynagrodzenia zasadnicze kontrolerów są znacznie niższe niż wartości podawane przez Prezesa PAŻP. Wynagrodzenie zasadnicze dla takich kontrolerów to od 10.000 zł do 21.600 zł. Jako kontrolerzy wolelibyśmy nie prostować takich informacji, ale raz jeszcze rozpocząć dyskusje o najważniejszej rzeczy, jaka towarzyszy naszej pracy, czyli odpowiedzialności i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa załogom i pasażerom ruchu lotniczego.